nema rezultata...
Izborno povjerenstvo za Studentski zbor Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu donosi odluku da predana lista je diskvalificirana i postupak izbora se mora ponoviti.

Uvidom u kompletnu dokumentaciju utvrđeno je:
  • na predanoj listi nedostaje studentski predstavnik sa zamjenikom (diplomski studij fizioterapije), 
  • nisu predane sve privole studenata za objavu podataka na web,
  • nisu predane sve potvrde studenata o studentskom statusu.