Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije:

Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (NN 36/2023), člankom 3. stavkom 1. propisano je da središnju evidenciju osoba prijavljenih za upisni postupak na studije, koja uključuje i rezultate postupka, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 155/2022) člankom 44. stavkom 2. točkom 1. propisano je da Središnji prijavni ured ustrojen u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak upisa pristupnika na sva visoka učilišta za sve vrste i razine studija u Republici Hrvatskoj. Agencija za znanost i visoko obrazovanje će u upisni postupak za akademsku godinu 2024./2025. uključiti sve sveučilišne i stručne prijediplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske studije te sveučilišne i stručne diplomske studije, uključujući i studije na stranim jezicima.

 • Preduvjet za upis je završen istovrsni sveučilišni prijediplomski studij ili završen istovrsni stručni studij uz obvezno polaganje predmeta Programa Razlikovnog modula
 • Minimalni prosjek ocjena na prijediplomskom studiju 3,500 (max. 78% vrednovanja)
 • Dodatne provjere i postotci vrednovanja:
  • Rektorova nagrada – 5%
  • Dekanova nagrada/nagrada pročelnika Odjela – 3%
  • Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i/ili stručnim skupovima – 2%
  • Objavljen znanstveni/stručni rad – 2%
  • Godine radnog iskustva u struci (1-10 godina) – 2%
  • Godine radnog iskustva u struci (11-20 godina) – 3%
  • Godine radnog iskustva u struci (više od 20 godina) – 5%.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela, svi sveučilišni diplomski studiji Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija izvode se u trajanju od tri (3) akademske godine.

Korisne poveznice:
Elektroničke prijave na diplomske studije
Diplomski.studiji.hr
Studiji.hr
Kalendar - studiji.hr
Završio/la sam prijediplomski i prijavljujem diplomski studijski program na istom visokom učilištu i posjedujem OIB
Završio/la sam prijediplomski studijski program na drugom visokom učilištu u RH ili u inozemstvu i posjedujem OIB
Nisam državljanin Republike Hrvatske
Sve o prijavama

Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo Uvjeti-upisa-diplomski-Sestrinstvo
Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij Radiološka tehnologija Uvjeti-upisa-diplomski-RT
Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij Fizioterapija Uvjeti-upisa-diplomski-FizioterapijaNatječaj za upis na diplomske studije
Upute za upis na diplomske studije
Rang lista pristupnika nakon žalbenog roka i upute za upis na diplomske studije