Cilj Sustava osiguravanja kvalitete je uspostava institucijskih mehanizama zavrednovanje i promicanje kvalitete te za postizanje najviših standarda kvalitete u nastavnim, znanstvenim i istraživačkim aktivnostima, stručnim i administrativnim djelatnostima, upravljanju Odjelom i studentskom standardu na Odjelu, uz primjenu Standarda i smjernica zaosiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG,2015) Standarda zavrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokihučilišta (AZVO, 2018.), kao i drugih dokumenata u skladu sa Strategijom razvoja Odjela i Sveučilišta u Splitu. Sustavom osiguravanja kvalitete upravlja Stručno vijeće koje osniva Odbor za unaprjeđenje kvalitete i Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete.

ČLANOVI ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE: POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE:
1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević - predsjednica Odbora
2. dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., viši predavač
    - pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
3. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
    - pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
4. Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez., predavač
    - predstavnica nastavnika
5. Mirna Petričević, univ. spec. oec. 
    - predstavnica administrativnog osobolja
6. izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
    - predstavnica Vijeća za znanost
7. izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
    - predstavnika vanjskih suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima
8. Ivanka Ercegović, bacc. med. techn.
    - predstavnica vanjskih suradnika; glavna sestra KBC Split
9. Daniela Lukić - studentica SOZS-a
1. doc. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
    - predstavnica studijskog smjera/programa Radiološka tehnologija
2. doc. dr. sc. Ivanka Marinović
    - predstavnica studijskog smjera/programa Fizioterapija
3. Rahela Orlandini, mag.med. techn., viši predavač
    - predstavnica studijskog smjera/programa Sestrinstvo
4. Dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., viši predavač
    - predstavnica studijskog smjera/programa Primaljstvo
5. doc. dr. sc. Esma Čečuk Jeličić
    - predstavnica studijskog smjera/programa Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
6. Jadranka Vrsalović, dipl. iur.
    - predstavnica nenastavnog osoblja
7. Marija Kulić, dipl. iur.
    - predstavnica nenastavnog osoblja
8. Ivan Mihaljević
    - predstavnik studenata
9. Leo Aličić, mag. rad. techn.
    - predstavnik vanjskih dionika


POVJERENIK ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA DOSTOJANSTVO ZAPOSLENIKA:
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević


KLJUČNI DOKUMENTI POSVEĆENI UNAPRJEĐIVANJU KVALITETE
Pravni akti Sveučilišta u Splitu
Temeljni akti SOZS-a
Nastava i ocjenjivanje studenata
Unaprjeđenje kvalitete
Strategija razvoja i akcijski planovi
Izvješća i planovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete
Izvješća o postupku unutarnje periodične prosudbe SOK-a na SOZS-u


VREDNOVANJA - Ankete Sveučilišta u Splitu
Vrednovanje nastavnog rada
Vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi
Vrednovanje cjelokupne razine studija
Analiza uspješnosti studiranja


VREDNOVANJA - Ankete SOZS-a
Anketa o vrednovanju kvalitete nastavnog procesa od strane mentora kliničke prakse
Anketa za poslodavca o studentima koji su završili studije SOZS-a
Anketa o zadovoljstvu procesima mobilnosti studenata i nastavnika
Anketa o zadovoljstvu članova ALUMNI-a kvalitetom suradnje sa SOZS-om
Anketa o zadovoljstvu zaposlenika radom na SOZS-u
Anketa o postupku studentskog samovrednovanja usvojenosti ishoda učenja
Anketa o postupku nastavničkog/suradničkog samovrednovanja nastavnog rada na SOZS-u
Anketa o razlozima odustajanja od studiranja na SOZS-u