Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog diplomskog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1. godina
Upravljanje u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informacijski sustavi u zdravstvu
prof. dr. sc. Ana Jerončić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomika u zdravstvu
prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Lana Kordić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Didaktika i metodika nastave
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sustavi zdravstvenog osiguranja
prof. dr. sc. Mirko Klarić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstveno pravo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Temeljna etička pitanja u biomedicini i
znanstvenim istraživanjima
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IT tehnologije u radiološkoj tehnologiji
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina
Znanstveno-istraživački rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IT tehnologije u radiološkoj tehnologiji
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Metode i tehnologija MR-a temeljene na dokazima
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić

Intervencijske i angiografske metode temeljene na dokazima
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Metode i tehnologija CT-a temeljene na dokazima
izv. prof. dr. sc. Tade Tadić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina
Metode i tehnologija u nuklearnoj medicini temeljene na dokazima
doc. dr. sc. Ana Barić Žižić, spec. nukl. med. 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Metode i tehnologija u onkologiji i radioterapiji temeljene na dokazima
doc. dr. sc. Tihana Boraska Jelavić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Forenzična radiografija
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.