Težnja primaljske struke je školovati primalju po europskim standardima kako bi bila konkurentna na tržištu rada zemalja članica EU, a prije svega, pridonijeti zdravlju naših žena, majki i djece te pronatalitetnoj politici Republike Hrvatske. Stoga je upravo osnivanje preddiplomskog sveučilišnog studija  primaljstva na Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, prvi ozbiljan korak u ostvarivanju tog cilja.
Međutim, kako su potrebe za školovanjem primalja puno veće, nužan je redoviti studij primaljstva koji zadovoljava potrebe za edukacijom primalja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ, koja je obvezujuća za sve zemlje članice EU. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij primaljstva može zadovoljiti te visoke kriterije školovanja primalja. Upravo on omogućuje potrebnu razinu obrazovanje kojom bi primalja postala temeljni nositelj primaljstva i pružanja primaljske skrbi. Također, nekadašnja orijentiranost na pomagačko zanimanje preoblikuje se i proširuje, te primaljstvo usmjerava prema profesiji za samostalno obavljanje primaljske skrbi. Pri tome bi obrazovanje primalja na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju primaljstva omogućilo  stjecanje potrebnog znanja i osposobilo primalje za preuzimanje uloge edukatora (mentora) na preddiplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva i voditelja/ica odjela/odsjeka u klinikama te timova primaljske skrbi. Kao temeljni preduvjet za razvoj primaljstva, ovakav profil primalja u RH potpuno je nepoznat.  Upravo komisija EU, koja je u sklopu Peer misije 2008. godine posjetila Republiku Hrvatsku, na poziv Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, u svom je izvješću izdvojila upravo taj problem, navodeći da „primalje moraju učiti od primalja“.