UVJETI UPISA NA RAZLIKOVNI MODUL

Program Razlikovnog modula namijenjen je stručnim prvostupnicima koji namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na sveučilišnim diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Stručno vijeće SOZS-a svake godine utvrđuje kvote upisa pristupnika za razlikovni modul, visinu školarine i ostale uvjete te potom objavljuje natječaj za upis pristupnika u određeni razlikovni modul.

Uvjet za upis Programa razlikovnog modula:
- završen odgovarajući stručni prijediplomski studij s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova, a po čijem završetku studentima nije omogućen nastavak studiranja na sveučilišnim diplomskim studijima.Za upis na Program razlikovnog modula nema kategorije najnižeg prosjeka ocjena već se prijava omogućava svim pristupnicima koji su završili stručni prijediplomski studij Sestrinstva, Fizioterapije i Radiološke tehnologije.


Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima razlikovnog modula.
Ova potvrda služi samo u svrhu upisa sveučilišnog diplomskog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.
Upis na diplomski studij polaznicima koji uspješno završe razlikovni modul, nije zajamčen, već ovisi o broju slobodnih upisnih mjesta, odnosno rang listi uspješnosti kandidata, do popune kvote.

Završetkom programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi fakultet.
Završetkom razlikovnog modula ne stječe se akademski naziv ili stupanj.


Nakon završetka natječaja i odluke Povjerenstva za upis, bit će objavljena rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.
Natječaj za Program razlikovnog modula
Rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na Program Razlikovnog modula
Raspored održavanja nastave za Program razlikovnog modula

Prije isteka Natječaja za prijave na Program razlikovnog modula, bit će objavljeni termini održavanja nastave.