Upisi u višu godinu studija

U skladu s Pravilnikom o studiju i sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka upisa iz te, više godine, studijskog programa upisao najmanje 42 ECTS boda.

Upis redovitih studenata u višu godinu studija treba napraviti prije početka nove akademske godine. 
Za studente koji su izvršili sve nastavne obveze, upisi se mogu obavljati i ranije.
Prilikom upisa u akademsku godinu student koji nije položio sve predmete koje je upisao u prethodnoj akademskoj godini, mora ponovno upisati sve nepoložene predmete.

Student može samo jednom ponovno upisati istu godinu studija. 
Kada ponavlja godinu, studentu se može odobriti upis i pojedinih predmeta iz više godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti od zbirno 60 ECTS bodova, uključujući ECTS bodove predmeta iz prethodne akademske godine koje ponovno upisuje. Student ne može upisati predmet iz više godine studija kojem se preklapa turnus s turnusom od predmeta koji ponavlja.

Predmeti s više godine studija mogu se upisati samo pod uvjetom da se vremenski ne preklapaju (turnusno) s predmetima prethodne godine studija, koji se ponovno upisuju

Ako ni nakon ponavljanja akademske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće akademske godine, gubi pravo studiranja.

Kriterije i uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Splitu.
Visinu školarine za izvanredne studente utvrđuje Stručno vijeće Odjela.Upute za upis u višu godinu studija za akademsku godinu 2023./2024.