Vijeće za znanost


Kontakti

Voditeljica Vijeća za znanost
Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica voditeljice Vijeća za znanost
Doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica Vijeća za znanost:
Dr. sc. Mirna Petričević, univ. spec. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vijeće za znanost 

Zadatak Vijeća je unaprjeđenje znanstvene djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada zaposlenika SOZS-a, praćenje i analiza znanstvene produktivnosti u svrhu razvoja i jačanja znanstvene djelatnosti, sukladno ciljevima navedenima u strategiji razvoja znanosti SOZS-a te strategije sustava kvalitete SOZS-a i važećih pravilnika.

Vijeće za znanost je savjetodavno tijelo Stručnog vijeća i Pročelnika, a čine ga svi zaposlenici SOZS-a izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, zaposleni u punom ili nepunom radnom vremenu.

Obveza je svih zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju pridonositi jačanju znanosti SOZS-a kroz aktivnosti pisanja znanstvenih radova i njihova publiciranja, prijavljivanja projekata, provođenja istraživanja i diseminiranja rezultata svojih istraživanja, razvijanja suradnje sa znanstvenim i stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu te pridonošenje razvoju znanstvenog podmladka SOZS-a.


Zadaci Vijeća za znanost su:
  • planiranje, upravljanje i analiziranje znanstvene aktivnosti zaposlenika i razvijanje unutarnjih mehanizama osiguravanja i unaprjeđenja znanstvene produktivnosti SOZS-a
  • predlaganje donošenja odluka o unaprjeđenju znanstvene djelatnosti
  • vrednovanje rada nastavnika i njihove kompetencije te predlaganje mjera i aktivnosti u cilju unaprjeđenja i usavršavanja nastavnika
  • poticanje izvrsnosti, aktualnosti i prepoznatljivosti u znanstvenoistraživačkom radu
  • davanje mišljenja o potrebi publiciranja prihvaćenih radova i nagrađivanju nastavnika za objavljeni znanstveni rad
  • sve ostalo što mu povjere Stručno vijeće i Pročelnik Odjela, a spada u područje rada Vijeća

Dokumenti
Pravilnik o poticanju znanstvene aktivnosti SOZS-a, prosinac 2022.
Pravilnik o radu Vijeća za znanost SOZS-a, studeni 2022.

Dopuna Pravilnika o radu Vijeća za znanost SOZS-a, prosinac 2021.

Pravilnik o vrednovanju i izboru institucijskih projekata, prosinac 2021.
Pravilnik o poticanju znanstvene aktivnosti, prosinac 2021.
Pravilnik o projektima, prosinac 2021.
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora, ožujak 2020.
Pravilnik o projektima, prosinac 2019.
Pravilnik o radu Vijeća za znanost, rujan 2019.