Knjižice kliničkih vještina

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu uveo je Knjižice kliničkih vještina na svim prijediplomskim studijima, kao jedan od načina praćenja ishoda učenja i kompetencija budućih diplomanata, što je obveza kako studenta, tako i mentora.