Kineziterapija i rehabilitacija 

Voditeljica: doc. dr. sc. Ivanka Marinović