Medicinska laboratorijska dijagnostika (laboratorijska medicina) je zdravstveno i znanstveno područje vezano za medicinske laboratorije različitih specijalnosti i profila u zdravstvenim institucijama i institucijama koje nisu u sustavu zdravstva, a povezane su s medicinskom laboratorijskom dijagnostikom.

Brojna znanstvena otkrića kroz stoljeća te ubrzani razvoj znanosti i tehnološki napredak, omogućili su razvoj medicine od empirijske do eksperimentalne znanosti. Medicinska laboratorijska dijagnostika novijeg je datuma, često se vezuje za napredak tehnologije, premda su još stari Grci u svrhu liječenja svojih pacijenata promatrali promjene tjelesnih tekućina, povezivali izgled mokraće s nekim bolestima. Hipokrat (4. stoljeće  p.n.e.) je u dijagnostički protokol uključio i pregled mokraće. Već oko 50. godine naše ere opisuje se hematurija, a o mokraći se raspravlja i u Galenovo vrijeme.

Cilj trogodišnjeg preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa je školovanje  stručnjaka koji će nakon završenog trogodišnjeg studija biti osposobljen da kvalitetno analizira različite biološke uzorke, koristeći kemijske, biokemijske, molekularno biološke, imunološke, citološke i histološke metode. Ovaj studij mora osigurati potrebna znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost da se diplomirani stručnjak može odmah, neposredno nakon završenog studija, uključiti u rad dijagnostičkih laboratorija.