Adresa

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35 P.P. 464
21000 Split

OIB: 29845096215 | IBAN: HR0524070001100578938

Imenik

ABCČĆDĐEFGHIJKLLjMNNjOPRSŠTUVZŽ