Visokoškolsko obrazovanje u RH odvija se na stručnoj i sveučilišnoj razini. Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju članka 77. Stavka 5 "Osobe koje su završile stručni studij mogu upisati diplomski studij ako je to predviđeno općim aktom sveučilišta koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijskih ispita".

Visoko obrazovanje sestrinske struke do nedavno se izvodilo na stručnoj razini. Sukladno suvremenim potrebama hrvatskog društva i ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, neophodno je provesti usklađivanje sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika s EU direktivom 36/2005/EU te kvalifikacijskim okvirom EU i Republike Hrvatske za međusobno priznavanje kvalifikacija u zdravstvenim djelatnostima. Hrvatski model sveučilišnog obrazovanja zdravstvenih radnika podržan je na 73. sjednici Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje održanoj 2. lipnja 2010. godine u Zagrebu, uz preporuku za „provođenje šire rasprave svih u to uključenih strana, a eventualna pitanja financijskog karaktera prepuštaju se samim sveučilištima“. Model je dobio pravo javnosti (primjene) na tematskoj konferenciji „Obrazovanje zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održanoj u Zagrebu 8. srpnja 2010. godine.

U prosincu 2023. godine, Stručno vijeće Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o redizajnu Programa cjeloživotnog obrazovanja Razlikovnog modula.