Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.

Nastavni materijal
doc. dr. sc. Ivanka Marinović, dr. med. 


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.

1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biologija
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biofizika
prof. dr. sc. Ivica Aviani
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Embriologija i histologija
izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Temeljni medicinsko-tehnički postupci
prof. dr. sc. Julije Meštrović
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uvod u fizioterapiju
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Klinička kineziologija
doc. dr. sc. Jure Aljinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biomehanika
prof. dr. sc. Tamara Grujić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizioterapijska procjena
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik za fizioterapiju I
Sonja Koren, prof., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove motoričkih transformacijadoc. dr. sc. Ante Burger
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine I
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke znanosti neuropsihijatrije i pedijatrije
doc. dr. sc. Arnes Rešić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Vana Košta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Trpimir Glavina
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke znanosti lokomotornog sustava i sporta
doc. dr. sc. Fabijan Čukelj
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik za fizioterapiju II
Sonja Koren, prof., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke znanosti u ginekologiji i internoj medicini
doc. dr. sc. Martina Šunj
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove radiologije
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizikalni čimbenici u terapiji
doc. dr. sc. Daniela Šošo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Manualne fizioterapijske vještine
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Specijalne teme iz motoričkih transformacija
doc. dr. sc. Ante Burger
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizioterapija lokomotornog sustava
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine II
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine III
doc. dr. sc. Jure Aljinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizioterapija u neurologiji i reumatologiji
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Funkcionalna anatomija
muskuloskeletnog sustava
doc. dr. sc. Jure Aljinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizioterapijske vještine u neurorehabilitaciji
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost
doc. dr. sc. Ante Burger
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Psihologija invalidnosti
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Specijalne teme iz ginekologije i pedijatrije
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine IV
doc. dr. sc. Daniela Šošo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.