Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.

Nastavni materijal
doc. dr. sc. Ivanka Marinović, dr. med. 


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.

1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biologija
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biofizika
prof. dr. sc. Ivica Aviani
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Embriologija i histologija
izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Temeljni medicinsko-tehnički postupci
prof. dr. sc. Julije Meštrović
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u fizioterapiju
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička kineziologija
doc. dr. sc. Jure Aljinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biomehanika
prof. dr. sc. Tamara Grujić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizioterapijska procjena
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za fizioterapiju I
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove motoričkih transformacijadoc. dr. sc. Ante Burger
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine I
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke znanosti neuropsihijatrije i pedijatrije
doc. dr. sc. Arnes Rešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. dr. sc. Vana Košta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. dr. sc. Trpimir Glavina
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke znanosti lokomotornog sustava i sporta
doc. dr. sc. Fabijan Čukelj
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za fizioterapiju II
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke znanosti u ginekologiji i internoj medicini
doc. dr. sc. Martina Šunj
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove radiologije
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizikalni čimbenici u terapiji
doc. dr. sc. Daniela Šošo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manualne fizioterapijske vještine
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specijalne teme iz motoričkih transformacija
doc. dr. sc. Ante Burger
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizioterapija lokomotornog sustava
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine II
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine III
doc. dr. sc. Jure Aljinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizioterapija u neurologiji i reumatologiji
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Funkcionalna anatomija
muskuloskeletnog sustava
doc. dr. sc. Jure Aljinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizioterapijske vještine u neurorehabilitaciji
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost
doc. dr. sc. Ante Burger
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Psihologija invalidnosti
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Specijalne teme iz ginekologije i pedijatrije
doc. dr. sc. Ana Poljičanin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine IV
doc. dr. sc. Daniela Šošo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.