Rukovodeći se načelima Muenchenske deklaracije da školski programi moraju biti usklađeni s potrebama struke i da moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji bilo je nužno «intervenirati» i u sustavu obrazovanja medicinskih sestara. Predstojeća reforma zdravstva predviđa: kategorizaciju bolnica, kategorizaciju klinika/odjela, promjenu zdravstvenog standarda, različite vrste osnovnog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i sl., što će zahtijevati i bitno drugačije profesionalne profile medicinskih sestara. Reforma ustroja radnih mjesta zahtijevat će i doškolovanje srednjih medicinskih sestara.

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu ustanova je kojoj gravitira cijela južna Hrvatska, s pripadajućim otocima i zagorskim dijelom te jedan dio susjedne nam BiH (oko milijun žitelja ukupno). Zbog toga je apsolutno opravdano postojanje preddiplomskog studija sestrinstva gdje bi se školovao medicinski kadar za kojim postoji potreba u našim zdravstvenim ustanovama.

Od ukupnog broja sestara u našoj regiji danas je svega 12% viših medicinskih sestara. EU zahtijeva da KBC i KB imaju 30% viših medicinskih sestara od ukupnog broja, a u patronaži Domova zdravlja prema istim uvjetima mogu biti zaposlene samo više medicinske sestre. Prema izračunatim podacima, Splitsko-dalmatinska županija trebat će 500 viših sestara, a za cijelu regiju taj broj iznosi 840.

Program školovanja koji bi se provodio na studiju Sestrinstva, kao i razvoj sestrinstva kao profesije, su usklađeni s europskim standardima, i utemeljen je na uskoj suradnji s ostalim ustanovama sličnog profila u Republici Hrvatskoj (Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, Medicinski fakulteti u Rijeci i Osijeku). Stoga predloženi program zadovoljava uvjete EU u satnici, predmetima, odnosu sati prakse i teorije i odnosu sati bazičnih i stručnih predmeta.

Program je sukladan programima visokih učilišta u Europi i Svijetu jer je izrađen prema sugestijama njihovih profesora i stručnjaka.