Centar za razvoj karijera i cjeloživotno obrazovanje

Centar za razvoj karijera i cjeloživotno obrazovanje Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu središnje je mjesto za pružanje pomoći studentima tijekom i studiranja i nakon završetka studija, vezano za informiranje, savjetovanje, komunikaciju sa Studentskom referadom, dodatne edukacije, podršku učinkovitijem studiranju, umrežavanju studenata i poslodavaca i Alumni udruge te druge oblike pomoći vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku (Narodne novine broj 93 iz 2010. godine), područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz koordinaciju od strane Središnjeg ureda, proveli su analizu i prognozu potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradili preporuke za obrazovnu upisnu politiku.Vodič za studente koji su diplomirali
Preporuke HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, prosinac 2023. godine 
Preporuke HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, prosinac 2022. godine  
Analiza potreba tržišta rada u sektoru zdravstva
Statistika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Portal za napredno praćenje tržiša rada
Katalog digitalnih i zelenih vještina
Vaučer za obrazovanje
Hrvatski kvalifikacijski okvir
Hrvatka komora medicinskih sestara
Hrvatska komora primalja
Hrvatska komora fizioterapeuta
Hrvatska komora zdravstvenih radnika - Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR
Hrvatska komora zdravstvenih radnika - Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
Hrvatska udruga medicinskih sestara
Hrvatska udruga za medicinu životnog stila
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara