Analiza potreba tržišta rada u sektoru zdravstva
Analiza potreba tržišta rada u sektoru zdravstva (2021. godina), rezultat je projekta "Regionalni centar komeptentnosti Mlinarska".
Korisnik projekta je Škola za medicinske sestre Mlinarska.

Cilj projekta je uspostaviti regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva i izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse kojima će se osigurati izvrsnost Centra.