Za učlanjenje u Udrugu diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, potrebno je popuniti pristupnicu i platiti članarinu.
Dobit ćete povratnu informaciju u najkraćem mogućem roku.

Pristupnicu možete popuniti ovdje.


Bar kod za uplatu putem internet bankarstva

Bar kod za uplatu putem internet bankarstva  QR-kod-clanarina-Alumni-SOZS
Upute za uplatu putem internet bankarstva Pllacanje-clanarine-QR-upute
Primjer opće uplatnice za plaćanje članarine Opca-uplatnica-ALUMNI-SOZS