Prehrana, toksini i zdravlje 

Voditeljica: prof. dr. sc. Davorka Sutlović


Grupa 1 / Toksikologija prehrane / Voditeljica: prof. dr. sc. Davorka Sutlović

Grupa 2 / Toksikološka i farmakogenetička istraživanja lijekova i droga / Voditeljica: prof. dr. sc. Davorka Sutlović

Grupa 3 / Prehrana i javno zdravlje / Voditeljica: doc. dr. sc. Antonela Matana

Grupa 4 / Bioantropologija / Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Janković