Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Primaljstvo za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.

1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biologija
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za primaljstvo I
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Embriologija i histologija
izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u primaljstvo
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
Jelena Jerković, predavač
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove fizike, radiologije i
zaštite od zračenja

prof. dr. sc. Stipan Janković
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Proces zdravstvene njege
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb kod fiziološke trudnoće
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine I
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Porodništvo
prof. dr. sc. Damir Roje
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb u porodu
prof. dr. sc. Damir Roje
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za primaljstvo II
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pedijatrija
doc. dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb zdravog novorođenčeta
doc. dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu
doc. dr. sc. Ivan Palada
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Psihologija porodne boli
prof. dr. sc. Damir Roje
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ultrazvuk u trudnoći
prof. dr. sc. Damir Roje
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb u babinju
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patronaža i rad primalje u
primarnoj zdravstvenoj zaštit
i
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine II
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ginekologija
izv. prof. dr. sc. Jelena Marušić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb kod rizičnih trudnoća
doc. dr. sc. Nađa Aračić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb kod komplikacija u porodu
doc. dr. sc. Jasminka Rešić Karara
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hipertenzivna bolest u trudnoći
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb kod postupka potpomognute oplodnje
izv. prof. dr. sc. Jelena Marušić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb kod komplikacija u babinju
doc. dr. sc. Sandra Benzon
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Neonatologija
doc. dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb ugroženog novorođenčeta
doc. dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dermatologija
doc. dr. sc. Antoanela Čarija
acarija@kbsplit. hr
Primaljska skrb u ginekologiji
doc. dr. sc. Jasminka Rešić Karara
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Primaljska skrb trudnica s kroničnim oboljenjima
doc. dr. sc. Nađa Aračić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Promocija reprodukcijskog zdravlja,
spolni odgoj i planiranje obitelji
doc. dr. sc. Martina Šunj
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Infekcija trudnica i novorođenčadi
izv. prof. dr. sc. Vanja Kaliterna
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organizacija, upravljanje i
administracija u primaljstvu
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine III
izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.