Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije:
  1. Završen prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.
  2. Završen prijediplomski stručni studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA i RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.
  3. Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.

Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo
Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij Radiološka tehnologija
Uvjeti upisa za sveučilišni diplomski studij FizioterapijaKao dokaz o radnom stažu, za upis na sveučilišne diplomske studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, prihvaćaju se:
  • Ugovor o radu na određeno vrijeme
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno ZOR-u (volonterski rad).

Razdoblje volonterskog rada, sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske, ubraja se u pripravnički staž, s tim da se stečeno radno iskustvo priznaje kao uvjet za rad u određenom zanimanju radi polaganja stručnog ispita.
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad mora biti sklopljen u pisanom obliku.


Ukoliko pristupnik temeljem rješenja o obavljanju pripravničkog staža trenutno isti obavlja te u trenutku mogućeg upisa na studij ima odrađenih 2/3 ukupnog trajanja pripravničkog straža, priznat će mu se uvjet pod rednim brojem 5 kao ispunjen jer je izvjesno kako će ga ispuniti u skorom narednom razdoblju. Ovaj kriterij će se primijeniti pod uvjetom da ostane upisnih mjesta nakon upisa pristupnika koji imaju najmanje jednu godinu rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.


Natječaj za upis na diplomske studije
Upute za upis na diplomske studije
Rang lista pristupnika nakon žalbenog roka i upute za upis na diplomske studije