Sveučilišni diplomski studij sestrinstva drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja sveučilišnog magistra sestrinstva (engl., master degree in nursing) omogućit će edukaciju kadrova koji će biti osposobljeni djelovati kao rukovoditelji i upravljači u zdravstvenim procesima u različitim okvirima zdravstvenog sustava, koji će znati u praksi primjeniti skrb za bolesnika sukladno suvremenim znanstvenim dokazima, protokolima i smjernicama (engl., evidence-based nursing) te kadrove koji će suvereno moći sudjelovati u edukaciji prvostupnika i magistara sestrinske struke.