Sveučilišni diplomski studij Radiološka tehnologija, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja sveučilišnog magistra  radiološke tehnologije (engl., master degree in radiologic technology), prema načelima Bologna procesa studentima će osigurati:
  • sveobuhvatan kompleks novih spoznaja, znanja i vještina, koje predstavljaju logičnu nadogradnju na spoznaje i vještine stečene tijekom studiranja na prvom stupnju studija;
  • osposobiti ih za vođenje zdravstvenih timova i upravljanje procesima u zdravstvu;
  • osposobiti ih primjeni znanstvenog pristupa tijekom rada;
  • osposobiti ih primjeni načela radiološke tehnologije zasnovanog na dokazima tijekom rada i
  • osposobiti ih za stalno učenje, kao i stalno djelovanje u ulozi mentora i nastavnika.