Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog diplomskog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2023./2024.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.1. godina 2. godina 3. godina
Upravljanje u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Znanstveno-istraživački rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pedijatrijska fizioterapija temeljena na dokazima

Informacijski sustavi u zdravstvu
prof. dr. sc. Ana Jerončić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sportska fizioterapija temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomika u zdravstvu
prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. dr. sc. Lana Kordić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kinezioterapija u traumatologiji
temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rehabilitacija akutnih kardio-pulmonalnih stanja- fizioterapija temeljena na dokazima
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Neuro-rehabilitacija temeljena
na dokazima
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izborni predmet
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reumatološki rehabilitacijski modeli
temeljeni na dokazima
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Didaktika i metodika nastave
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Sustavi zdravstvenog osiguranja
prof. dr. sc. Mirko Klarić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Zdravstveno pravo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Temeljna etička pitanja u biomedicini i
znanstvenim istraživanjima
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Rehabilitacija sluha i ravnoteže
doc. dr. sc. Petar Drviš