Rukovodeći se načelima Muenchenske deklaracije koja kaže kako svi  školski programi moraju biti usklađeni s potrebama struke te da moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji nužno je bilo „intervenirati“ i u sustavu obrazovanja fizioterapeuta.

Reforma zdravstva, koja  predviđa kategorizaciju bolnica, kategorizaciju klinika/zavoda/odjela, promjenu zdravstvenog standarda, različite vrste osnovnog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, nepobitno će sve zahtijevati i značajno drugačije profesionalne profile medicinskih kadrova, pa tako i sudionika u neizbježnom procesu medicinske rehabilitacije.

Sveučilište u Splitu visokoškolska je ustanova kojoj gravitira cijela južna Hrvatska, s pripadajućim joj otocima i zagorskim dijelom te jedan dio susjedne nam BiH (oko milijun žitelja ukupno). Zbog toga je apsolutno opravdano postojanje preddiplomskog studija Fizioterapije (fizikalne terapije), gdje se školuje visoko stručni medicinski kadar za kojim postoji velika potreba u našim zdravstvenim ustanovama, koje se bave rehabilitacijskom medicinom.

Demografski trendovi u našoj zemlji s rastućim brojem starijih osoba u populaciji, porastu kroničnih nezaraznih bolesti, poglavito bolesti lokomotornog sustava i neuroloških bolesti, daju nam za pravo očekivati povećanje udjela osoba s ograničenjem djelatnosti i ometenosti u sudjelovanju u aktivnostima svakodnevnog i profesionalnog življenja, gdje je od najvećeg značenja liječenje rehabilitacijskim postupcima, koje bi provodili visoko educirani fizioterapeuti, kao bitna sastavnica rehabilitacijskog tima. Kada nabrojenim stanjima pridodamo i sve učestalije prometne politraume u kojima stradavaju mahom mlađe osobe, potreba rečenog profila zdravstvenih radnika još više dobiva na značaju.

Program školovanja, koji se provodi na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija, čiji je sastavni dio preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije, kao i razvoj te struke u našoj regiji, mora biti usklađen s najvišim europskim standardima te utemeljen je na uskoj suradnji s ostalim ustanovama sličnog profila u Republici Hrvatskoj.

Stoga ovaj program zadovoljava uvjete EU u satnici, predmetima i njihovom sadržaju, odnosu sati teorijske i praktične nastave te odnosu sati bazičnih i stručnih predmeta.

Program je sukladan programu obrazovanja na visokim učilištima u europskim zemljama, jer je izrađen prema sugestijama Svjetske konfederacije za fizioterapiju (WCPT) te usklađen sa svim ostalim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, sukladno navedenom.