MISIJA

Provođenje suvremenog obrazovanja zdravstvenih radnika s jasno definiranim znanjima, vještinama, ishodima učenja i stavovima s ciljem pružanja zdravstvenih usluga, zaštite i promicanja zdravlja te kvalitete života ljudi uže i šire zajednice uz najveću moguću odgovornost i etičnost  u radu.


VIZIJA

Razvijati, održavati i unaprjeđivati obrazovne sadržaje koji prate suvremene europske i svjetske standarde s ciljem zadovoljavanja svih potreba studenata, zdravstvenih profesija i zdravstvenih radnika, a sve na zadovoljstvo i dobrobit akademske i opće društvene zajednice te Republike Hrvatske. 

Sveučilišni prijediplomski, sveučilišni diplomski i stručni studijski programi za sve godine studija modularno su organizirani po načelima Bolonjske deklaracije s detaljno utvrđenim ishodima učenja koji osiguravaju primjereni stupanj samostalnosti i odgovornosti za rad u medicinskim i paramedicinskim timovima.


Nastavni planovi svih predmeta izrađeni su prema standardima kvalifikacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u potpunosti usklađenog s Europskim kvalifikacijskim okvirom te osiguravaju upis u EU Registar zanimanja. To je osigurano kroz dobro organiziran raspored pretkliničkog, kliničkog i posebice stručnog obrazovanja, a sve u skladu sa strateškim dokumentima razvoja znanosti, nastavnog i stručnog rada, usavršavanja i napredovanja, te znanstvene edukacije mladih kadrova, dosljedno provodeći ESG standarde Priručnika osiguravanja kvalitete SOZS-a.

Ostvariti sve pretpostavke kako bi se SOZS Sveučilišta u Splitu razvio i postao mjesto rada i usavršavanja najboljih zdravstvenih stručnjaka, istraživača i nastavnika, te mjesto studiranja ponajboljih studenata iz Hrvatske i inozemstva.

Održavanje i proširivanje obrazovnih sadržaja (novi studijski programi, specijalistički studiji, specijalizacije, mikrospecijalizacije, djelomični stupnjevi VII. razine obrazovanja, itd.) u skladu je s europskim i naprednim svjetskim sadržajima visokoškolske edukacije zdravstvenih radnika uz uključivanje znanosti kao discipline temeljene na različitim kompetencijama zdravstvenih radnika i bioetičkim načelima u zdravstvenim djelatnostima, te promicanje cjeloživotnog obrazovanja svih profila zdravstvenih radnika sukladno potrebama tržišta rada i služenja zajednici.

Snaženje međunarodnog ugleda SOZS-a ostvarivat će se primjenom najboljih hrvatskih i europskih kriterija osiguranja kvalitete rada na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija, te provođenjem hrvatskih i međunarodnih evaluacija i rangiranja. U tom smislu očekujemo najširu suradnju s međunarodnim znanstvenim institucijama i fakultetima uz punu, dvosmjernu mobilnost stručnjaka, znanstvenika, nastavnika, studenata i administrativnih djelatnika. Sve to s ciljem razvoja i profiliranja SOZS-a u vrhunsku znanstveno-nastavnu instituciju regionalnog značaja.

Osmišljavanjem, kreiranjem i provođenjem aktivnosti s ciljem održanja i unapređenja zdravlja te sprječavanja bolesti u užoj i široj zajednici kao i gradnjom/provođenjem novih gospodarsko-zdravstvenih projekata jačat će socijalna dimenzija akademske djelatnosti SOZS-a u zajednici uza znatno veće mogućnosti samofinanciranja i samoodržanja.

Kontinuirano raditi na poboljšanju i unaprjeđenju svih procesa učinkovitog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima SOZS-a sukladno Planu uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole.

Ustrajno će se težiti postizanju i održavanju visokog stupnja kvalitete i opremljenosti poslovnih prostora i okoliša, nastavnih prostora i istraživačkih laboratorija s ciljem osiguravanja zdravog, sigurnog i stimulirajućeg profesionalnog okruženja.


Adresa:

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35, P.P. 464, 
21000 Split

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.