HODOGRAM PRIJAVE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA (simpoziji, tečajevi, ljetne škole i sl.) 

Hodogram-Cjelozivotno-obrazovanje
*Potpisane suglasnosti predavača izvan RH dostaviti do završetka SMU

Obrazac za prijavu tečaja stalnog medicinskog usavršavanja
Obrazac Elaborat o program cjeloživotnog obrazovanja
Obrazac Izvješća za program cjeloživotnog učenja
Prijedlog anonimne ankete SMU
Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju zdravstvenih radnika Pravilnik SOZS-a, veljača 2014. godine
Članovi Povjerenstva SOZS-a
za stalno medicinsko usavršavanje
Članovi Povjerenstva za stalno medicinsko usavršavanje
Sveučilište u Splitu - vrednovanje programa koji se temelje  na načelima cjeloživotnog obrazovanja Programi cjeloživotnog učenja s dodijeljenim ECTS bodovima (obrasci)


Druga fizijatrijska škola Split, 06.-07.05.2022.  
 
Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

 Ljetne škole

 Tečajevi