Mentori/savjetnici studentima

U skladu sa smjernicama ESG standarda 1.3., a u svrhu povećanja uspješnosti studiranja, potrebno je osigurati  podršku nastavnika svakom studentu.

Početkom akademske godine, studentima prvih godina preddiplomskih i diplomskih studija dodjeljuju se voditelji / savjetnici slučajnim izborom iz redova nastavnika ili asistenata koji prate tijek studija studenata. Mentori usmjeravaju i po potrebi pružaju informacije i savjete s ciljem uspješnijeg svladavanja studijskog programa.

Popis mentora i studenata objavit će se na Merlin platformi / Referada, a sadržavat će podatke o odabranim mentorima/studentima te kontakte - mail adrese mentora i studenata. Po potrebi nastavnik može sa studentom uspostaviti kontakt i drugim oblikom komunikacije (telefon, mobitel, a po potrebi i osobni kontakt).

Mentor nije zadužen za rješavanje redovitih aktivnosti studenata (pohađanje nastave, prijava, polaganje ispita i sl.).

Mentor je u razgovorima sa studentima obvezan prikupljati informacije koje mogu unaprijediti kvalitetu studijskog programa i njegove provedbe te informaciju prenijeti u obliku izvješća (Obrazac Mentor-Student) Upravi SOZS-a.Godišnje izvješće dostavlja se Upravi SOZS-a na kraju svake akademske godine. Ukoliko nije bilo značajnijih problema, dostavlja se kao skupno izvješće za sve dodijeljene studente. Obrazac se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..