Razredbeni postupak za upis studenata na preddiplomske sveučilišne studije (za studente koji nisu u sustavu državne mature), temelji se na rezultatu ostvarenom na prijemnom ispitu iz predmeta koje odredi Povjerenstvo za nastavu.
U slučaju kada više kandidata ostvari jednaki broj bodova, pa zajedno dijele posljednje mjesto unutar dopuštene kvote upisa, pravo na upis ostvarit će kandidat koji je ostvario bolji uspjeh u srednjoj školi, tijekom sve četiri godine, zaokružen na dva decimalna mjesta.
Za prijelaz razredbenog praga potrebno je točno odgovoriti na minimalno 50 % pitanja iz prijemnog ispita.
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Pristupnik ima pravo žalbe na ispravnost provedbe razredbenog postupka.
Žalba se u pisanom obliku podnosi Povjerenstvu za upis u roku 24 sata od objave liste na oglasnoj ploči.
Povjerenstvo je dužno razmotriti žalbu pristupnika i donijeti odluku u roku 24 sata od zaprimanja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

Upisne kvote za razredbeni postupak

Sestrinstvo 10
Primaljstvo 2
Fizioterapija 2
Radiološka tehnologija 2
Medicinsko laboratorijska dijagnostika 2

Temeljem Odluke Vlade RH, Klasa 602-04/12-01/01, Ur. broj: 5030104-12-1 od 17. svibnja 2012. pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Sukladno tome, studenti koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, upisuju ga bez subvencije i dužni su platiti puni iznos participacije.
U skladu s navedenim, iznos školarine je 10.000,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Drugu ratu školarine, studenti su obvezni platiti najkasnije do 31. siječnja tekuće akademske godine.