Obavijesti o obrani diplomskih radova


Ime i prezime studenta Naziv studija Termin i mjesto obrane Naziv teme
Nikola Jelavić Diplomski Sestrinstvo 28. 03. 2024. u 12:00
dvorana Z3F - E406
Utjecaj izloženosti potresima i COVID-19 pandemiji na peritraumatski stres stanovništva
Anamarija Maloča Burica Diplomski Sestrinstvo 18. 03. 2024. u 13:50
dvorana Z3F-C4.3
Prevalencija i tipovi dekompresijske bolesti kod ronilaca u razdoblju 2010.-2020. godine 
Hrvoje Stipaničev Diplomski
Radiološka tehnologija
01. 03. 2024. u 11:00
PAK Amfiteatar
Perkutana CT vođena krioablacija karcinoma bubrega 
Krešimir Mihaljević Diplomski Sestrinstvo 29. 02. 2024. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Utjecaj stresa na osjećaj osobne kohezije, kontrole nad vlastitim životom i obiteljsko funkcioniranje zaposlenika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Lucija Rinčić Diplomski Sestrinstvo 27. 02. 2024. u 11:20
dvorana Z3F C.4.3.
Prehrambene navike i nutritivni status bolesnika sa kroničnim gastritisom i GERB-om - aktivnost medicinske sestre u edukaciji bolesnika
Ružica Suton Diplomski Sestrinstvo 30. 01. 2024. U 14:30
dvorana Z3F - F402
Čimbenici rizika koji utječu na planiranje obitelji kod žena oboljelih od epilepsije
Moira Poljak Diplomski Sestrinstvo 22. 01. 2024. u 13:00
dvorana Z3F C.4.3.
Kvaliteta života bolesnika s multiplom sklerozom
Antonija Sokol Diplomski
Radiološka tehnologija
20. 12. 2023. u 13:30
PAK Seminarska 2
TEVAR u hitnim stanjima
Ivana Grgić Diplomski Sestrinstvo 08. 12. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - F401
Utjecaj prijeoperacijske nutritivne potpore na duljinu hospitalizacije kod pacijenata operiranih od kolorektalnog karcinoma u Kliničkom bolničkom centru Split
Martina Ćosić Diplomski
Radiološka tehnologija
24. 11. 2023. u 13:30
PAK Informatička učionica
Evaluacija ultrazvuka karotidnih i vertebralnih arterija u procjeni aterosklerotskih plakova
Karla Abramušić Diplomski Sestrinstvo 25. 10. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - E405
Sestrinska skrb u potpori liječenja C-19 bolesnika starije životne dobi - utjecaj koncentracije vitamina D na ishod bolesti
Dario Maršić Diplomski Sestrinstvo 10. 10. 2023. u 13:00
vijećnica SOZS-a
Informiranost populacije o rizičnim čimbenicima moždanog udara
Antonia Dokoza Diplomski Sestrinstvo 04. 10. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Razlike stavova studenata zdravstvenih i nezdravstvenih studija o eutanaziji i pravu bolesnika na suodlučivanje o postupcima liječenja u terminalnoj fazi bolesti
Marko Matozan Diplomski Sestrinstvo 29. 09. 2023. u 16:00
MEFST B-101
Analiza bakterijskih superinfekcija bolesnika oboljelih od infekcije SARS-CoV2 u "četvrtom valu" liječenih u Jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Split
Ružica Ujaković Diplomski Sestrinstvo 29. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Procjena kvalitete života i intenziteta gastrointestinalnih simptoma u pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona i gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) prije i poslije endoskopske procedure (gastroskopija i kolonoskopija)
Helena Kojundžić Diplomski Sestrinstvo 29. 09. 2023. u 11:00
Vijećnica S0SZ, 5. kat
Stavovi studenata sestrinstva o starijim osobama u odnosu
na pohađanje izbornog predmeta "Gerijatrija", dob i spol
Stipe Neveščanin Diplomski
Radiološka tehnologija
29. 09. 2023. u 10:15
dvorana Z3F - E405
Američki pristup u financiranju zdravstva
Luka Kuzmanić Diplomski
Radiološka tehnologija
29. 09. 2023. u 09:30
dvorana Z3F - E405
Bismarckov model financiranja zdravstva
Ema Muše Diplomski Sestrinstvo 28. 09. 2023. u 14:45
Onkologija, soba za sastanke
Iskustva Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u neoadjuvantnoj "short-course" radioterapiji raka rektuma: retrospektivna analiza
Ivan Juroš Diplomski Fizioterapija 28. 09. 2023. u 13:30
MEFST B101
Fizioterapeutska procjena statusa šake i ručnog zgloba nakon prijeloma distalnog dijela radijusa: prije i nakon dvotjedne rehabilitacije
Tea Pentić Diplomski Sestrinstvo 28. 09. 10:00
dvorana Z3F - E406
Epidemiološka obilježja bolesnika koji su liječeni u Jedinici koronarne skrbi KBS Split
Marko Zoraja Diplomski Sestrinstvo 28. 09. 2023. u 09:00
PAK učionica
Učinak COVID 19 pandemije na sindrom izgaranja u medicinskih djelatnika intenzivnih jedinica Kliničkog bolničkog centra Split
Matea Tocilj Vilić Diplomski Sestrinstvo 27. 09. 2023. u 14:00
dvorana Z3F - E406
Zadovoljstvo pacijenta poslijeoperacijskom analgezijom nakon kardiokirurškog zahvata
Maja Ljubić Diplomski
Radiološka tehnologija
27. 09. 2023. u 10:45
dvorana Z3F-E405
Automatska detekcija hernije diska lumbalne kralježnice na MR-u temeljena na deep learningu
Petra Moro Diplomski
Radiološka tehnologija
27. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F-E405
Utjecaj sile kompresije na percepciju boli tijekom snimanja digitalne mamografije
Ani Vukasović Ribičić Diplomski
Radiološka tehnologija
26. 09. 2023. u 14:30
PAK Seminarska 2
Intervencijski zahvati pod kontrolom magnetske rezonance
Ana Matoš Diplomski
Radiološka tehnologija
26. 09. 2023. u 14:00
PAK Seminarska 2
Napredne CT metode za redukciju doze zračenja i optimizaciju kvalitete slike u pedijatrijskoj radiologiji
Marin Liljak Diplomski
Radiološka tehnologija
25. 05. 2023. u 14:15
PAK učionica
Utjecaj rekonstrukcije slike
kompjuterizirane tomografije na kvalitetu slike i dozu zračenja
Ivan Ćosić Diplomski
Radiološka tehnologija
25. 05. 2023. u 13:30
PAK Seminarska 2
Utjecaj "low dose" CT zračenja na ljudsko tijelo
Simona Oršolić Diplomski Sestrinstvo 25. 09. 2023. u 09:00
Knjižnica Klinike za dječju kirurgiju
Potreba i uspješnost mehaničkog čišćenja stolice u djece s Hirschsprungovom bolesti u KBC Split
Vedran Duvnjak Diplomski Fizioterapija 21. 09. 2023. u 17:00
dvorana Z3F - E406
Fizioterapijske metode u liječenju femoroacetabularnog sraza- pregledni rad
Goran Kutlić Diplomski 
Radiološka tehnologija
18. 09. 2023. u 14:00
Pak seminarska 2
Usporedba oslikavanja prostate magnetskom rezonancijom 1.5 T i 3 T
Marija Bogić Diplomski Fizioterapija 27. 07. 2023. u 15:00
dvorana MEFST - B101
Utjecaj vježbi ravnoteže i snage na prevenciju padova osoba starije životne dobi
Ante Radinović Diplomski Fizioterapija 20. 07. 2023. u 15:00
dvorana MEFST - B102
Utjecaj pandemije Covid-19 na liječenje bolesnika s bolovima u križima u
Zavodu za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije
Irena Plejić Vuletić Diplomski Sestrinstvo 13. 07. 2023. u 14:30
dvorana Z3F - C.4.3
Povezanost promjene stupnja funkcionalne samostalnosti starijih bolesnika s izvršenim operativnim zahvatom zbog mrene na Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
Hrvoje Ćuk Diplomski Sestrinstvo 11. 07. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E406
Značaj komunikacije medicinske sestre/tehničara u prevenciji
negativnih stavova prema cijepljenju djece predškolske dobi
Dora Poljičak Diplomski 
Radiološka tehnologija
12. 06. 2023. u 14:00
dvorana PAK Informatička
Primjena tehnike označavanja arterijskog spina u neuroradiologiji
Helena Nejašmić Diplomski Sestrinstvo 17. 05. 2023. u 15:00
dvorana Z3F - E405
Značaj medicinske sestre u formiranju stavova o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti u odnosu na samoprocjenu zdravlja i kvalitetu života studenata Sveučilišta u Splitu
Angela Lekić Diplomski Sestrinstvo 13. 04. 2023. u 15:00
dvorana Z3F - F401
Analiza mortaliteta bolesnika oboljelih od infekcije SARS CoV-2 u "četvrtom valu" liječenih u Jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Split