Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Jure Aljinović, dr. med.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Ivanka Marinović
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Odsjek za fizioterapiju je znanstveno-nastavna ustrojbena jedinica, koja izvodi i organizira studijski program fizioterapije, znanstveni i visokostručni rad u području fizioterapije i interdisciplinarnom području znanosti te koordinira znanstveno-nastavnu i znanstvenu djelatnost nastavnika, znanstvenika i studenata.
Odsjek za fizioterapiju organizira nastavu iz područja fizioterapije u skladu s nastavnim planovima i programima te prate njenu realizaciju, razmatra sva pitanja znanstveno-nastavnog i znanstvenog rada iz područja fizioterapije i poduzima potrebne inicijative za rješavanje problema pred nadležnim organima Odjela. Odsjek za fizioterapiju potiče i prati stručno i znanstveno usavršavanje nastavnika i suradnika Odsjeka za fizioterapiju, utvrđuje planove sudjelovanja nastavnika, znanstvenika i suradnika na kongresima, simpozijima, drugim znanstveno-stručnim skupovima te znanstvenim i stručnim usavršavanjima. Također usklađuje nastavni plan i program fizioterapije prema potrebama studija, brine o zaduženju i nastavnom opterećenju nastavnika te o kvaliteti provedene nastave, prati uspješnost studiranja, opterećenost studenata nastavnim obavezama i vrednovanje opterećenja studenata nastavnim obavezama. Utvrđuju plan predavanja i izvedbene nastavne programe u okviru svoga djelokruga te razmatra druga pitanja iz djelokruga svojeg rada i odlučuju o njima.
Odsjek za fizioterapiju čine nastavnici znanstvenici, suradnici i studenti koji djeluju u provedbi plana i programa studija fizioterapije. Odsjekom predsjeda pročelnik Odsjeka za fizioterapiju te se također bira i njegov zamjenik. Odsjek za fizioterapiju odluke donosi putem vijeća koja saziva pročelnik i to većinskim mišljenjem na glasovanju članova vijeća.

Katedra za fizioterapiju
Laboratorij za fizioterapiju