Osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje
završile 
PRIJE 2010. godine
Osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje
završile 
NAKON 2010. godine
Položen Razredbeni ispit Položena državna matura
   
Upute za upis temeljem rezultata razredbenog ispita Upute za upis temeljem rezultata Državne mature

POSEBNA POSTIGNUĆA
Na mrežnim stranicama https://www.studij.hr/sve-o-prijavama objavljeni su detaljni podatci vezani za prijave, bodovanje, rang-liste, pravo prednosti, posebna postignuća i ostala pitanja.
Za sve informacije vezane za prijave i polaganje ispita državne mature pratite mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

Za dodatne informacije kontaktirajte e-adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili broj telefona 01/4501-899.

Na web stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljena je rubrika Česta pitanja i upute.
Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnice mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije, kao i važni datumi i rokovi. Nužno je pozorno pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa pri prvoj prijavi.


Studenti u radnom odnosu - čl. 78. i čl. 79. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
Obavijest MZO od 16. 11. 2022. o reguliranju prava iz studentskog standarda temeljem čl. 78. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti