Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2023./2024.:
Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.


Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biologija
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biofizika
prof. dr. sc. Ivica Aviani
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za
radiološku tehnologiju I

Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Temeljni medicinsko-tehnički postupci
prof. dr. sc. Julije Meštrović
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizika zračenja i elektronika
prof. dr. sc. Mile Dželalija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u radiologiju
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiološka propedeutika
doc. dr. sc. Igor Borić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiobiologija i zaštita od zračenja
doc. dr. sc. Ljiljana Marčić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Receptori radiološke slike
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine I
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiološka anatomija i patologija
doc. dr. sc. Igor Borić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teorije slikovnog prikaza
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Konvencionalne radiološke metode
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Interna medicina
doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiografija skeleta
doc. dr. sc. Maja Marinović Guić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiološki uređaji i oprema
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiološke metode u
posebnim uvjetima rada
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radiološki riječnik i norme
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kirurgija i traumatologija
doc. dr. sc. Mate Petričević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrastna sredstva
dr. sc. Danijela Budimir Mršić, pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Računala u radiologiji
Kliničke vještine II
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za
radiološku tehnologiju II

Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Novije tehnologije u radiologiji
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ultrazvučna dijagnostika
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kompjuterizirana tomografija
izv. prof. dr. sc. Ivana Štula
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MRI
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
DSA
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Intervencijska radiologija
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radioterapija i onkologija
doc. dr. sc. Tihana Boraska Jelavić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Multiplanarni prikaz struktura tijela
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Moždani udar - radiološki pristup
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nuklearna medicina
doc. dr. sc. Ana Barić Žižić,
spec. nukl. med. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola uređaja i procesa
zv. prof. dr. sc. Ivana Štula
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine III
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.