Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog diplomskog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu. 
1. godina
Upravljanje u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informacijski sustavi u zdravstvu
prof. dr. sc. Ana Jerončić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomika u zdravstvu
prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. dr. sc. Lana Kordić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Didaktika i metodika nastave
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sustavi zdravstvenog osiguranja
prof. dr. sc. Mirko Klarić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstveno pravo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Temeljna etička pitanja u biomedicini i
znanstvenim istraživanjima
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sestrinstvo u suvremenom zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Znanstveno-istraživački rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teorija zdravstvene njege
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička farmakologija
doc. dr. sc. Arnes Rešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dijetetika
doc. dr. sc. Željka Karin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola i prevencija infekcija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacija i kliničke procjene
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. godina
Klinička praksa utemeljena na dokazima
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Povijest i modeli sestrinstva
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička njega u hitnim stanjima
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička njega pedijatrijskih bolesnika
temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Arnes Rešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnovne laboratorijske pretrage
doc. dr. sc. Leida Tandara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.