Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog diplomskog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu. 
1. godina
Upravljanje u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informacijski sustavi u zdravstvu
prof. dr. sc. Ana Jerončić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomika u zdravstvu
prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Lana Kordić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Didaktika i metodika nastave
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sustavi zdravstvenog osiguranja
prof. dr. sc. Mirko Klarić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstveno pravo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Temeljna etička pitanja u biomedicini i
znanstvenim istraživanjima
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sestrinstvo u suvremenom zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina
Znanstveno-istraživački rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Teorija zdravstvene njege
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Klinička farmakologija
doc. dr. sc. Arnes Rešić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dijetetika
doc. dr. sc. Željka Karin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola i prevencija infekcija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Komunikacija i kliničke procjene
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina
Klinička praksa utemeljena na dokazima
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Povijest i modeli sestrinstva
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Klinička njega u hitnim stanjima
doc. dr. sc. Ivan Agnić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Klinička njega pedijatrijskih bolesnika
temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Arnes Rešić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnovne laboratorijske pretrage
doc. dr. sc. Leida Tandara
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.