Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog diplomskog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2023./2024.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.1. godina 2. godina 3. godina
Upravljanje u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-istraživački rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pedijatrijska fizioterapija temeljena na dokazima

Informacijski sustavi u zdravstvu
prof. dr. sc. Ana Jerončić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sportska fizioterapija temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomika u zdravstvu
prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Lana Kordić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kinezioterapija u traumatologiji
temeljena na dokazima
doc. dr. sc. Dinko Pivalica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rehabilitacija akutnih kardio-pulmonalnih stanja- fizioterapija temeljena na dokazima
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Neuro-rehabilitacija temeljena
na dokazima
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izborni predmet
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Reumatološki rehabilitacijski modeli
temeljeni na dokazima
doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Didaktika i metodika nastave
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola kvalitete u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Nada
Tomasović Mrčela
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Sustavi zdravstvenog osiguranja
prof. dr. sc. Mirko Klarić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
Zdravstveno pravo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
Temeljna etička pitanja u biomedicini i
znanstvenim istraživanjima
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
Rehabilitacija sluha i ravnoteže
doc. dr. sc. Petar Drviš