Nazivi afilijacija

Prilikom objave znanstvenih radova te upisa afilijacija u bazu Web of Science, potrebno je koristiti točno nazivlje Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija i ostalih institucija na kojima su zaposleni autori.

Sveučilište u Splitu University of Split
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu University Department of Health Studies of the University of Split
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet University of Split School of Medicine
Klinički bolnički centar Split University Hospital of Split
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Croatian Institute of Emergency Medicine (CIEM) 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Teaching Institute for Public Health, Split-Dalmatia County
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Health Center of Split-Dalmatia County


Zaposlenici u kumulativnom radnom odnosu prilikom objave radova, za afilijaciju su obvezni koristiti obje institucije.