Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2023./2024.:
Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.


Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biologija
prof. dr. sc. Tatjana Zemunik
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biofizika
prof. dr. sc. Ivica Aviani
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik za
radiološku tehnologiju I

Sonja Koren, prof., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Temeljni medicinsko-tehnički postupci
prof. dr. sc. Julije Meštrović
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fizika zračenja i elektronika
prof. dr. sc. Mile Dželalija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uvod u radiologiju
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiološka propedeutika
doc. dr. sc. Igor Borić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiobiologija i zaštita od zračenja
doc. dr. sc. Ljiljana Marčić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Receptori radiološke slike
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine I
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiološka anatomija i patologija
doc. dr. sc. Igor Borić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Teorije slikovnog prikaza
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konvencionalne radiološke metode
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interna medicina
doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiografija skeleta
doc. dr. sc. Maja Marinović Guić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiološki uređaji i oprema
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiološke metode u
posebnim uvjetima rada
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radiološki riječnik i norme
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kirurgija i traumatologija
doc. dr. sc. Mate Petričević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrastna sredstva
dr. sc. Danijela Budimir Mršić, pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Računala u radiologiji
Kliničke vještine II
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik za
radiološku tehnologiju II

Sonja Koren, prof., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Novije tehnologije u radiologiji
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ultrazvučna dijagnostika
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kompjuterizirana tomografija
izv. prof. dr. sc. Ivana Štula
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MRI
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
DSA
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Intervencijska radiologija
izv. prof. dr. sc. Tonći Batinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radioterapija i onkologija
doc. dr. sc. Tihana Boraska Jelavić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Multiplanarni prikaz struktura tijela
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Moždani udar - radiološki pristup
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nuklearna medicina
doc. dr. sc. Ana Barić Žižić,
spec. nukl. med. 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontrola uređaja i procesa
zv. prof. dr. sc. Ivana Štula
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine III
izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.