Dopunska mjera provjere osposobljenosti/kompetentnosti   

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, temeljem Sporazuma o suradnji s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika - Strukovnim razredom za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost, provodi dopunsku mjeru provjere kompetentnosti u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, za potrebe Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost.

Suradnja podrazumijeva provedbu ispita utvrđenih privremenim rješenjima od stane Komisije za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije Komore i u propisanim rokovima za kandidate koji su izabrali dopunsku mjeru provjere kompetentnosti. Nastavnici SOZS-a prilikom provedbe ispita u smislu provjere kompetentnosti i ishoda učenja, postupaju prema važećem nastavnom planu i programu sveučilišnog studija Radiološka tehnologija.