doc. dr. sc. Antonela Matana
Upravapomoćnica v.d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Katedra za temeljne medicinske znanosti
 
 


Poslovi pomoćnik pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju:
  • usklađuje i ustrojava poslove iz znanstveno-istraživačke djelatnosti Sveučilišnog odjela i zaposlenika;
  • usklađuje i ustrojava diplomski i poslijediplomski studij;
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za informatičko-računarske poslove;
  • potiče i prati znanstveno usavršavanje nastavnika;
  • potiče i koordinira sudjelovanja nastavnika na znanstvenim skupovima;
  • skrbi o znanstvenoj međunarodnoj suradnji;
  • brine o unaprjeđenju kvalitete nastavnog procesa na Sveučilišnom odjelu;
  • podnosi izvješće iz djelokruga svojega rada pročelniku i Stručnom vijeću;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik i Stručno vijeće.