Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
U tu svrhu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija posjetit će Stručno povjerenstvo.
Želite li dostaviti svoj komentar članovima Stručnog povjerenstva, primjedbe i prijedloge ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije  https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 20. svibnja 2022. g.  
Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.

Reakreditacija visokih učilišta je obavezan postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjim ciklusima.
Cilj je postupka reakreditacije provjeriti ispunjava li visoko učilište potrebne uvjete (akademski prag) i vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete te preporučiti daljnja unaprjeđenja.
Svrha je postupka reakreditacije potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokog učilišta te osigurati da studenti studiraju na visokim učilištima/studijskim programima koji ispunjavaju potrebne uvjete.
Prvi je ciklus reakreditacije započeo 2010. g. i završio 2016. g. Od 2017. g. provodi se drugi ciklus reakreditacije  visokih učilišta prema unaprijeđenom modelu.

Područje vrednovanja
Vrednovanje visokog učilišta obuhvaća analizu kvalitete i ocjenu stručnog povjerenstva na četverostupanjskoj skali prema definiranim standardima kvalitete, podijeljenima tako da obuhvaćaju pet područja institucijske djelatnosti:
  1. interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta
  2. studijski programi
  3. nastavni proces i podrška studentima
  4. nastavnički i institucijski kapaciteti
  5. znanstvena/umjetnička djelatnost


Provedeni postupci vrednovanja


Samoanaliza