izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
UpravaZamjenica v. d. pročelnice Odjela
Uprava
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za kvalitetu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
564 - 818
 Dužnosti zamjenika pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija su:
  • zamjenjuje pročelnika Sveučilišnog odjela u slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti
  • koordinira rad s pomoćnicima pročelnika u svezi sa znanstveno-istraživačkom djelatnosti Sveučilišnog odjela, financijama, nastavnim procesima na Sveučilišnom odjelu i drugim provedbenim aktivnostima
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Sveučilišnog odjela.