izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
UpravaZamjenica v. d. pročelnice Odjela
Uprava
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za osiguravanje kvalitete
Katedra za društveno humanističke znanosti
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
564 - 818
 

Poslovi pomoćnika pročelnika Odjela za osiguravanje kvalitete:
  • koordinira rad Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišnog odjela i Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
  • sudjeluje u izradi dokumenata i izvješća, obradi podataka i izvješća o provedenim vrednovanjima
  • sudjeluje u pripremi novih studijskih programa, te izmjena i dopuna postojećih
  • komunicira s administrativnom službom Rektorata nadležnom za poslove kvalitete, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te drugim dionicima sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
  • obavlja i druge poslove vezano za sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete.