ŠEF Katedre za primaljstvo
Izv. prof. dr. sc. Marko Dražen Mimica


Zamjenica ŠEFA Katedre za primaljstvo
dr. sc. Matea Dolić, mag. med. techn.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi katedre:
 1. prof. dr. sc. Deni Karelović
 2. prof. dr. sc. Damir Roje
 3. prof. dr. sc. Marko Vulić
 4. doc. dr. sc. Boris Bačić
 5. doc. dr. sc. Fabijan Čukelj
 6. izv. prof. dr. sc. Jelena Marušić
 7. izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
 8. doc. dr. sc. Željko Šundov
 9. doc. dr. sc. Martina Šunj
 10. doc. dr. sc. Nađa Aračić
 11. doc. dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski    
 12. doc. dr. sc. Ivan Palada
 13. Ivana Alujević, dr. med.
 14. doc. dr. sc. Diana Aranza
 15. Zdeslav Benzon, dr. med., naslovni predavač
 16. Ante Buljubašić, mag. med. techn., viši predavač
 17. dr. sc. Matea Dolić, mag. med. techn., viši predavač
 18. Indira Kosović, dr. med., naslovni predavač
 19. doc. dr. sc. Mario Marendić
 20. Zoran Meštrović, dr. med., naslovni predavač
 21. Rahela Orlandini, mag. med. techn., viši predavač
 22. Ante Radić, dr.med.        
 23. Deana Švaljug, mag. reha. educ.


Katedra za primaljstvo je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre:
Ginekologija Primaljska skrb kod komplikacija u porodu Višeplodne trudnoće
Kliničke vještine I Primaljska skrb kod rizičnih trudnoća Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Kliničke vještine II Primaljska skrb u babinju Biološke osnove razvojnih poremećaja
Kliničke vještine III Primaljska skrb u ginekologiji Dermatologija
Neonatologija Primaljska skrb u porodu Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu
Organizacija, upravljanje i administracija u primaljstvu Primaljska skrb ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta Infektologija
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu Primaljska skrb zdravog novorođenčeta Interna medicina
Patronaža i rad primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Primaljstvo Kirurgija, ortopedija i traumatologija
Pedijatrija Proces zdravstvene njege Neurologija i psihijatrija
Porodništvo Promocija reprodukcijskog zdravlja, spolni odgoj i planiranje obitelji Oftalmologija
Primaljska skrb kod fiziološke trudnoće Psihologija porodne boli  
Primaljska skrb kod komplikacija u babinju Uvod u primaljstvo