Ured za upravljanje kvalitetom

Pravilnikom Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija definirane su stručne službe Odjela među kojima je i Ured za upravljanje kvalitetom.

U Uredu za upravljanje kvalitetom prikupljaju se i obrađuju podatci vezani za osiguranje kvalitete na Odjelu, izrađuju izvješća o osiguranju kvalitete na Odjelu te obavljaju svi ostali srodni poslovi vezani uz osiguravanje kvalitete.

Do uspostave Ureda za upravljanje kvalitetom, sustavom osiguravanja kvalitete upravlja Stručno vijeće Odjela koje je osnovalo Odbor za unaprjeđenje kvalitete i Povjerenstvo za prosudbu sustava osiguranja kvalitete.