Ciljevi održivog razvoja


Sveučilište u Splitu
kroz svoju nastavu, istraživanje, javna događanja i aktivnosti doprinosi društvenom i ekonomskom blagostanju naše zajednice.

U Strategiji Sveučilišta u Splitu 2021.-2025. naglašeno je da je održivost jedno od ključnih razvojnih načela. Predanost Sveučilišta u ostvarivanju održivosti kroz obrazovanje, istraživanje i razvoj, partnerstva, aktivnosti u zajednici te odgovorno poslovanje vidljiva je i kroz prikaz doprinosa globalnim ciljevima održivog razvoja.

17 globalnih ciljeva održivog razvoja, koje su Ujedinjeni narodi usvojili 2015. godine, poziv su na djelovanje kako bi se prevladali najveći izazovi za ljudski rod i naš planet te osiguralo do 2030. mir i prosperitet u cijelom svijetu.


NO POVERTY ZERO HUNGER GOOD HEALTH AND WELL-BEING QUALITY EDUCATION
GENDER EQUALITY
 CLEAN WATER AND SANITATION AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE REDUCED INEQUALITIES SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
CLIMATE ACTION
 LIFE BELOW WATER  LIFE ON LAND  PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
 PARTNERSHIPS      


S ciljem razmjene dobrih praksi s drugim sveučilištima, promocije i povećanja vidljivosti održivih aktivnosti, Sveučilište u Splitu od 2019. sudjeluje u Times Higher Education Impact rangiranju.

U 2020. godini prikupljeni su dokazi za 10 od 17 ciljeva globalnog razvoja, dok je u 2021. to prošireno na sve ciljeve.

Ujedno, pripremljeno je i drugo Izvješće o održivosti  za 2021. godinu. 

Izvješće o ciljevima održivog razvoja 2020.