v. d. Pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Tajnica Odjela i pomoćnica v.d. pročelnika Odjela za pravne poslove
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik v.d. pročelnika Odjela i pomoćnik v.d. pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
šef Katedre za fizioterapiju
Katedra za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. Pročelnika Odjela za kvalitetu
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Šef Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. pročelnika Odjela za nastavu
v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
zamjenik pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
viši predavač
zamjenik v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Pomoćnica v.d. pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijske dijagnostike
zamjenica v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za sestrinstvo
pročelnica Odsjeka za sestrinstvo
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Služba za informatičko-računarske poslove
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Uprava Pomoćnica v.d. pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Odsjek za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijske dijagnostike
Erasmus koordinator
Crosbi
Google scholar
WoS


Poslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju:
- usklađuje i ustrojava poslove iz znanstvenoistraživačke djelatnosti Odjela i zaposlenika;
- usklađuje i ustrojava diplomski i poslijediplomski studij;
- rukovodi i usklađuje rad Službe za informatičko-računarske poslove
- potiče i prati znanstveno usavršavanje nastavnika;
- potiče i koordinira sudjelovanja nastavnika na znanstvenim skupovima;
- skrbi o znanstvenoj međunarodnoj suradnji;
- brine o unaprjeđenju kvalitete nastavnog procesa na Odjelu;
- podnosi izvješće iz djelokruga svojega rada pročelniku i Stručnom vijeću;
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik i Stručno vijeće.