Tajnica Odjela i pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za pravne poslove
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za poslovanje i nastavne baze
zamjenica šefa Katedre za društveno humanističke znanosti
zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
v.d. šefa Katedre za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
šef Katedre za fizioterapiju
Katedra za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Zamjenica v. d. pročelnice Odjela
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za kvalitetu
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Katedra za sestrinstvo
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Šef Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu
v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
zamjenik pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
docent
Predsjednik ALUMNI SOZS
zamjenik v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
v.d. pročelnice Odjela
v. d. Šefa Katedre za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
zamjenica v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za sestrinstvo
pročelnica Odsjeka za sestrinstvo
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Služba za informatičko-računarske poslove
doc. dr. sc. Mario Marendić
Uprava pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu
Katedra za sestrinstvo
v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
Odsjek za sestrinstvo
zamjenik pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
Odsjek za primaljstvo
docent
Orcid
Google scholar
WoS
OrcidPoslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu:
  • skrbi o urednom odvijanju nastavnog procesa i odgovoran je za izvršenje programa nastave,
  • rukovodi Povjerenstvom za razredbeni postupak i Povjerenstvom za nastavu,
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za studentske poslove,
  • rješava molbe studenata u prvom stupnju
  • podnosi izvješće iz djelokruga svojega rada pročelniku i Stručnom vijeću
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik i Stručno vijeće.