Marica Pavić, struc. spec. oec
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
 
Kontakt: 021 564 802